CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS ĐỐNG ĐA

Trụ sở chính: Số 2 Phố Triệu Quốc Đạt - Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Điện thoại: +84-4-38344305  Fax: +84-4-38359201 

Website: www.viettronics.com.vn

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc VIETTRONICS Đống Đa

 

|Green Stars - Thành Phố Giao Lưu |Green Stars - Thanh pho giao luu |Green Stars